Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 500 คู่

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา   โดย โรงพยาบาลปากช่องนานา  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 500 คู่ ตามรายละเอียดแนบท้าย