Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีสกรูพยุงขนาด 5.0 mm. จำนวน 8 รายการ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา   โดย โรงพยาบาลปากช่องนานา  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีสกรูพยุงขนาด 5.0 mm. จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย