Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรองเท้าเบาหวานสำหรับผู้ป่วยความเสี่ยงสูง จำนวน 500 คู่

 ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรองเท้าเบาหวานสำหรับผู้ป่วยความเสี่ยงสูง จำนวน 500 คู่     ตามเอกสารสอบราคา เลขที่  20 /2560  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  นั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ  ดังกล่าว

    ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้