Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 33 ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Arthroplasty) จำนวน 33 ชุด    ตามเอกสารสอบราคา เลขที่  16 /2560  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560  นั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ  ดังกล่าว

    ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้