Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๖ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และทำการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น