Get Adobe Flash player

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม หน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในวัน เฉลิมพระชนม์พรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุม อำเภอปากช่อง วันที่28 กค.2560