• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพุธที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ที่ ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน มารายงานตัว เพิ่มเติม
  วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศคณกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่
  วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)