• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประการศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
  วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากช่องนานา
  วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)