• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันอังคารที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  วันศุกร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนวก การเงินและบัญชี
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันอังคารที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชก
  วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี