• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันอังคารที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชก
  วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  วันอังคารที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันจันทร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันจันทร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  วันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ
  วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก