• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
  วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว iรายเดือน/รายวัน
  วันศุกร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ ลจ.ชค. (รายวัน) 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา
  วันศุกร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ ลจ.ชค. (รายเดือน/รายวัน) 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
  วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงวสาธารณสุข
  วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศเรียกตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพิ่มเติม
  วันอังคารที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
  วันพุธที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ที่ ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน มารายงานตัว เพิ่มเติม
  วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศคณกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่