• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต้องเป็นลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลปากช่องนานา)
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข