• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประการศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
  วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากช่องนานา
  วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันอังคารที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  วันอังคารที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล
  วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 รับสมัครคัดเลือกบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์