• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศผลการตัดสิน ร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลปากช่องนานา ปี2563
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำแหน่ง
  วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563
  วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล
  วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
  วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  วันอังคารที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
  วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
  วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
  วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ