• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกศูนย์อาหาร รพ.ปากช่องนานา
  วันจันทร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
  วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประกาศสรรหาผู้จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลปากช่องนานาปี2562
  วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 การขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
  วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันพุธที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)
  วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
  วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม
  วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  วันจันทร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นางสาววชิรา ตระสินธุ์
  วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ