• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายราเมศ คูสกุล
  วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายรัฐธนินท์ โพธิโยธิน
  วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายวัชรา จันทร์เขียว
  วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี