• กลับ

  รับสมัครงาน

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ นางเอมอร พันธุ์สมบัติ
  วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวปิยวรรณ หมื่นแสน
  วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
  วันอังคารที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
  วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
  วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ปีงบประมาณ2562
  วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก