เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0040 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาด ฟิล์มเอกซเรย์ใช้แล้วพร้อมซอง ของโรงพยาบาลปากช่องนานา 23 20190711151427.pdf
0039 31/05/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 13 20190706110138.rar
0038 30/04/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 10 20190706105809.rar
0037 31/03/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 11 20190706105436.rar
0036 27/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 20190627182617.PDF
0035 31/05/2562 ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ที่ รพ.ปากช่องนานา 24 20190607132842.jpg
0034 05/06/2562 ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 20190606091609.rar
0033 24/05/2562 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน 29 20190604185434.pdf
0032 29/05/2562 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 34 20190604184748.rar
0031 22/05/2562 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน 31 20190604181908.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า