เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00181 15/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 20200915174254.pdf
00180 24/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 32 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 26 20200824183123.pdf
00179 20/07/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 30 เตียงโรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน  ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 49 20200720164225.rar
00178 02/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 30 เตียงโรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน  ๑  งาน 42 20200720162631.pdf
00177 17/7/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 /2563 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 42 20200717161523.pdf
00176 13/17/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 44 20200713183523.rar
00175 13/07/2563 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 39 20200713182742.pdf
00174 01/07/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
00173 01/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
00172 30-6-63 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 63 (แบบสขร.1) 55 20200629120735.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า