เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0098 06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือสำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์ 0 20200124173952.pdf
0097 23/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ (Non Woven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 20200124152437.rar
0096 22/01/2563 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 9,630 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 0 20200123174211.rar
0095 22/01/2563 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 101,920 คู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 0 20200123174134.rar
0094 22/01/2563 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 5,280 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 0 20200123174059.rar
0093 22/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด 0 20200122190047.PDF
0092 22/1/2563 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี งบประมาณ 2563 1 20200122181322.rar
0091 22/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการต่อรองราคารายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด 2 20200122162642.pdf
0090 21/1/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 /2563 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 5 20200121152153.pdf
0089 21/1/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 4 20200121151441.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า