เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00259 14/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 3 20210514173507.pdf
00258 14/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อในห้องคลอด โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 2 20210514173229.pdf
00257 5/5/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding  8 20210505182429.pdf
00256 03/05/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อในห้องคลอด โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 20210503184636.pdf
00255 20/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 13 20210420172126.jpg
00254 20/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 9 20210420171932.jpg
00253 20/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 9 20210420171627.jpg
00252 19/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 9 20210419174513.jpg
00251 08/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 27 20210408140918.pdf
00250 31/03/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding  23 20210331172245.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า