เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00284 14092564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 20210923114211.pdf
00283 22092564 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 8 20210923114259.pdf
00282 21092564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2 20210923113709.pdf
00281 21/9/2564 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2 20210923113741.pdf
00280 21/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยา สำหรับห้องปฏิบัติการ ฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567  จำนวน  8  โครงการ 4 20210923085443.pdf
00279 7/9/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 1,720 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ที่ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวันเขาใหญ่(ปากช่องนานา) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 6
00278 24/8/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อพร้อมเครื่องกรอง (ชุด PAPR) จำนวน  20  ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
00277 17/8/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  (High Flow Oxygen Therapy)  จำนวน  10   เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
00276 17/8/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
00275 27/8/2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8

ดูข่าวประกวดราคาเก่า