เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00199 27/11/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1) 1 20201127152208.rar
00198 30/10/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบสขร.1) 1 20201127152057.rar
00197 12/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 8 20201112190837.pdf
00196 12/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและอาร์กอน พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 5 20201112184215.pdf
00195 12112563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 5 20201112182134.pdf
00194 10/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 4 20201110133459.pdf
00193 28/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 /2563 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 14 20201028170359.pdf
00192 22/10/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 10 20201022171017.pdf
00191 22/10/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและอาร์กอน พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 20 20201022170832.pdf
00190 22/10/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 15 20201022170707.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า