เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0056 10/10/2562 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 12 20191010172815.rar
0055 30/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 7 20191005170457.rar
0054 30/08/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 6 20191005170351.rar
0053 31/07/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 7 20191005170244.rar
0052 28/06/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 6 20191005170138.rar
0051 27/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของห้องยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 7 20190929163413.pdf
0050 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 6 20190929104219.PDF
0049 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ไก ราวปีกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 ชุด ด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ 8 20190929103625.PDF
0048 27/09/62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4/60 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.60- 30 ก.ย.60 5 20190928162721.PDF
0047 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4/61 เดือนก.ค.61-ก.ย.61 5 20190927194927.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า