เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00240 03/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ 0 20210303174207.pdf
00239 02/03/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 2 20210302163615.pdf
00238 02/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ Human Papilloma virus (HPV) 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ด้วยเทคนิค Real-time PCR (HPV DNA test) จำนวน 20,000 tests ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 1 20210302121902.jpg
00237 24/02/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 3 20210224115815.pdf
00236 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 4 20210224120117.jpg
00235 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 และชนิดตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgG/IgM จำนวน 3,500 tests ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 3 20210218182239.jpg
00234 17/02/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 20210217143327.zip
00233 11/02/2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ พ.ศ. 2564 6 20210211163704.pdf
00232 9/02/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศห้องผ่าตัดแบบ แรงดันบวก จำนวน 6 ห้อง (OR POSITIVE PRESSURE) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 16 20210209144401.pdf
00231 9/02/2564 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 8 20210209105031.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า