เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00218 15/01/2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 20210115161459.pdf
00217 30/12/2563 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 20201230123347.jpg
00216 30/12/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อรอบ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 10 20201230101113.pdf
00215 23/12/63 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อรอบ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 12 20201224111926.pdf
00214 23/12/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 20201230110016.pdf
00213 14/12/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 20201222150151.pdf
00212 12/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 11 20201222110048.jpg
00211 17/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 9 20201222102519.jpg
00210 17/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบเพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 12 20201222102351.jpg
00209 17/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 13 20201222102055.jpg

ดูข่าวประกวดราคาเก่า