เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00171 29/5/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 63 (แบบสขร.1) 2 20200529100044.rar
00170 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์ (ARTHROSCOPE SYSTEM) จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding  9
00169 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 7
00168 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก  จำนวน  ๘  เครื่อง และครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง  จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 16
00167 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 9
00166 14/5/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการตรวจวินัจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล 12 20200521175843.pdf
00165 29/4/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 63 (แบบสขร.1) 26 20200429175805.rar
00164 29/4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 /2563 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.63 26 20200429175149.pdf
00162 20/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการชุดข้อเข่าเทียม แบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ Total Knee 21 20200422151853.jpg
00161 20/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า Total Hip 24 20200422151625.jpg

ดูข่าวประกวดราคาเก่า