เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0079 12/12/2562 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  88 20191215153920.pdf
0078 12/12/2562 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 81 20191215142638.rar
0077 24/10/2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 108 20191216170939.rar
0076 4/12/2562 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 88 20191213184650.PDF
0075 05/12/2562 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบ.ม. 91 20191205112427.rar
0074 04/12/2562 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1000,000 ก.ก. 114 20191205112158.rar
0073 10/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 70 20191125105651.pdf
0072 21/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 2 เครื่อง 57 20191125105304.pdf
0071 04/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 72 20191125103415.pdf
0070 08/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตียง CPR ปรับสูงต่ำ จำนวน 1 เตียง 63 20191125102335.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า