เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00126 27/02/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 140 20200227091358.rar
00125 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 168 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 156 20200221182952.rar
00124 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 144 20200221181401.rar
00123 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 160 20200221175036.rar
00122 19/02/2563 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) 141 20200219175929.pdf
00121 18/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส่เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 132 20200219155132.pdf
00120 07/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133 20200217192220.rar
00119 17/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 146 20200217184841.PDF
00118 17/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143 20200217181746.rar
00117 17/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 168 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 151 20200217180553.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า