เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00116 14/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 140 20200214081637.PDF
00115 12/02/2562 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 157 20200213192445.rar
00114 12/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส่ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 145 20200212165137.pdf
00113 07/02/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 136 20200208085134.PDF
00112 06/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 158 20200206181826.PDF
00111 06/02/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 145 20200206172136.pdf
00110 05/02/2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้(Total Knee) จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 146 20200206171519.pdf
00109 05/02/2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) จำนวน 21 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 148 20200206171050.pdf
00108 05/02/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 137 20200205173348.PDF
00107 03/02/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส่ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143 20200203174207.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า