เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0069 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนช่วยชลอกันแผลกดทับ จำนวน 2 ชุด 109 20191125100935.pdf
0068 03/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง 59 20191125100435.pdf
0067 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 114 20191125095840.pdf
0066 18 /09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง 71 20191125094422.pdf
0065 2/10/2562 แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน 101 20191128124131.PDF
0064 22/11/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 147 20191215140739.rar
0063 22/11/2562 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 89 20191124111359.pdf
0062 22/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87 20191128113633.PDF
0061 20/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1000,000 ก.ก. 66 20191122162326.PDF
0060 19/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบ.ม. 89 20191122161528.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า