เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00106 30/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้  Total Knee (STD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 151 20200130173119.pdf
00105 30/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 146 20200130160332.pdf
00104 29/ม.ค./2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ (Non Woven) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 147 20200129114037.pdf
00103 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 5,280 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 154 20200128185117.rar
00102 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 101,920 คู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 146 20200128184928.rar
00101 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 9,630 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 128 20200128184748.rar
00100 28/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 145 20200128131503.PDF
0099 27/01/2563 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 146 20200128132217.rar
0098 06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือสำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์ 150 20200124173952.pdf
0097 23/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ (Non Woven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 156 20200124152437.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า