เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0059 20/11/2562 ประกาศเชิญชวนต่อรองราคารายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด 74 20191120150533.rar
0058 19/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 /2562 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย.62 97 20191019105006.pdf
0057 17/10/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 97 20191017175634.rar
0056 10/10/2562 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 102 20191020111200.rar
0055 30/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 135 20191124145910.rar
0054 30/08/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 78 20191005170351.rar
0053 31/07/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 97 20191005170244.rar
0052 28/06/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 83 20191005170138.rar
0051 27/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของห้องยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 93 20190929163413.pdf
0050 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 92 20190929104219.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า