เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0049 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ไก ราวปีกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 ชุด ด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ 84 20190929103625.PDF
0048 27/09/62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4/60 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.60- 30 ก.ย.60 96 20190928162721.PDF
0047 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4/61 เดือนก.ค.61-ก.ย.61 97 20190927194927.PDF
0046 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3/61 เดือนเม.ย.61-มิ.ย.61 81 20190927194202.PDF
0045 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส  2/62 เดือนม.ค.62-มี.ค.62 81 20190927193653.PDF
0044 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2/61 เดือนม.ค.61-มี.ค.61 77 20190927193521.PDF
0043 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1/62 เดือนต.ค.61-ธ.ค.61 86 20190927193321.PDF
0042 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1/61 เดือนต.ค.60-ธ.ค.60 77 20190927193042.PDF
0041 24/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/62 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ) 79 20190924090317.PDF
0040 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาด ฟิล์มเอกซเรย์ใช้แล้วพร้อมซอง ของโรงพยาบาลปากช่องนานา 177 20190711151427.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า