เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0044 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2/61 เดือนม.ค.61-มี.ค.61 97 20190927193521.PDF
0043 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1/62 เดือนต.ค.61-ธ.ค.61 115 20190927193321.PDF
0042 27/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1/61 เดือนต.ค.60-ธ.ค.60 96 20190927193042.PDF
0041 24/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/62 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ) 98 20190924090317.PDF
0040 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาด ฟิล์มเอกซเรย์ใช้แล้วพร้อมซอง ของโรงพยาบาลปากช่องนานา 205 20190711151427.pdf
0039 31/05/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 389 20190706110138.rar
0038 30/04/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 126 20191124153453.rar
0037 31/03/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 126 20190706105436.rar
0036 27/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 154 20190627182617.PDF
0035 31/05/2562 ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ที่ รพ.ปากช่องนานา 149 20190607132842.jpg

ดูข่าวประกวดราคาเก่า