เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00160 09/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ 33 20200415181904.pdf
00159 08042563 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมต่อรองราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 35 20200408143623.pdf
00158 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33 20200401173812.PDF
00157 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 30 20200401131722.PDF
00156 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34 20200330203505.PDF
00155 27/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 20200327183508.PDF
00154 27/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 20200327182642.PDF
00153 25/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน ๑๖๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35 20200325182053.PDF
00152 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและ ชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน ๕,๐๐๐๐ tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33 20200325181840.PDF
00151 24032563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 20200324101500.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า