เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00140 13/3/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ Total knee(STD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 33 20200313163203.pdf
00139 13032563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 34 20200313162348.pdf
00138 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี 2563 34 20200313115424.pdf
00137 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปี 2563 42 20200313115232.pdf
00136 11/03/2563 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 38 20200311200538.rar
00135 11/03/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 20200311193810.PDF
00134 11/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33 20200311175443.PDF
00133 11/3/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 46 20200311135951.rar
00132 06/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44 20200306145137.rar
00131 05/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 48 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 32 20200305194347.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า