เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00188 16/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39 20201016181938.pdf
00187 17092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 31 20201002173721.pdf
00185 29/9/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 63 (แบบสขร.1) 39 20200929145026.rar
00184 18/8/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 63 (แบบสขร.1) 34 20200929144946.rar
00183 17/7/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 63 (แบบสขร.1) 32 20200929144718.rar
00182 24092563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายด้วยเงินประกันสังคม 50% ในการพัฒนาโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 32 20200924150248.pdf
00181 15/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 61 20200915174254.pdf
00180 24/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 32 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 70 20200824183123.pdf
00179 20/07/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 30 เตียงโรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน  ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 89 20200720164225.rar
00178 02/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 30 เตียงโรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน  ๑  งาน 86 20200720162631.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า