เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00130 04/03/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5000 tests โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 31 20200304182453.rar
00129 02/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 32 20200302193419.rar
00128 27/02/2563 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43 20200227181928.rar
00127 26/02/2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34 20200227093435.pdf
00126 27/02/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 45 20200227091358.rar
00125 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 168 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43 20200221182952.rar
00124 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48 20200221181401.rar
00123 21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54 20200221175036.rar
00122 19/02/2563 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) 36 20200219175929.pdf
00121 18/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส่เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32 20200219155132.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า