เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00177 17/7/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 /2563 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 82 20200717161523.pdf
00176 13/17/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 85 20200713183523.rar
00175 13/07/2563 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 72 20200713182742.pdf
00174 01/07/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120
00173 01/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อผ้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 96
00172 30-6-63 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 63 (แบบสขร.1) 92 20200629120735.rar
00171 29/5/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 63 (แบบสขร.1) 105 20200529100044.rar
00170 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์ (ARTHROSCOPE SYSTEM) จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding  117
00169 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 182
00168 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก  จำนวน  ๘  เครื่อง และครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง  จำนวน  ๑  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 138

ดูข่าวประกวดราคาเก่า