เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00167 20/05/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 160
00166 14/5/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการตรวจวินัจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล 112 20200521175843.pdf
00165 29/4/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 63 (แบบสขร.1) 126 20200429175805.rar
00164 29/4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 /2563 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.63 171 20200429175149.pdf
00162 20/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการชุดข้อเข่าเทียม แบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ Total Knee 117 20200422151853.jpg
00161 20/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า Total Hip 118 20200422151625.jpg
00160 09/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ 136 20200415181904.pdf
00159 08042563 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมต่อรองราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 178 20200408143623.pdf
00158 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143 20200401173812.PDF
00157 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 135 20200401131722.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า