เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00120 07/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43 20200217192220.rar
00119 17/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48 20200217184841.PDF
00118 17/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48 20200217181746.rar
00117 17/02/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 168 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53 20200217180553.rar
00116 14/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46 20200214081637.PDF
00115 12/02/2562 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 57 20200213192445.rar
00114 12/02/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส่ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52 20200212165137.pdf
00113 07/02/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 43 20200208085134.PDF
00112 06/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 61 20200206181826.PDF
00111 06/02/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51 20200206172136.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า