เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00156 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128 20200330203505.PDF
00155 27/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 122 20200327183508.PDF
00154 27/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 122 20200327182642.PDF
00153 25/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน ๑๖๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 131 20200325182053.PDF
00152 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและ ชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน ๕,๐๐๐๐ tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 131 20200325181840.PDF
00151 24032563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127 20200324101500.pdf
00150 23/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๖๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 130 20200323171747.PDF
00149 23/03/2563 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) 127 20200323171646.pdf
00148 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 48 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 117 20200323165033.rar
00147 19/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 124 20200319185314.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า