เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00110 05/02/2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้(Total Knee) จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 57 20200206171519.pdf
00109 05/02/2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) จำนวน 21 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 54 20200206171050.pdf
00108 05/02/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 46 20200205173348.PDF
00107 03/02/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส่ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51 20200203174207.pdf
00106 30/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้  Total Knee (STD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56 20200130173119.pdf
00105 30/01/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52 20200130160332.pdf
00104 29/ม.ค./2563 ประกาศการประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ (Non Woven) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 55 20200129114037.pdf
00103 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 5,280 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 56 20200128185117.rar
00102 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 101,920 คู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 46 20200128184928.rar
00101 28/01/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 9,630 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 38 20200128184748.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า