เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0090 21/1/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 /2563 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 65 20200121152153.pdf
0089 21/1/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 73 20200315112948.rar
0087 14/01/2563 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี งบประมาณ 2563 67 20200114152038.rar
0086 16/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 59 20200122190722.PDF
0085 13/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี งบประมาณ 2563 48 20200113160823.pdf
0084 10/01/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม พ.ศ.2563 56 20200110144523.pdf
0083 20/12/2562 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59 20191221093842.rar
0082 20/12/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อออกซิเจนเหลว  จำนวน  150,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59 20191221094505.rar
0081 16/12/2562 ประกาศเชิญชวนร่วมการต่อรองราคารายการวัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ 79 20191217103520.rar
0080 13 ธันวาคม 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา ประจำปี พ.ศ. 2563 63 20191216110932.zip

ดูข่าวประกวดราคาเก่า