เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00136 11/03/2563 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 133 20200311200538.rar
00135 11/03/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 130 20200311193810.PDF
00134 11/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126 20200311175443.PDF
00133 11/3/2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 182 20200311135951.rar
00132 06/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150 20200306145137.rar
00131 05/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 48 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 146 20200305194347.rar
00130 04/03/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5000 tests โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 124 20200304182453.rar
00129 02/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 129 20200302193419.rar
00128 27/02/2563 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143 20200227181928.rar
00127 26/02/2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 132 20200227093435.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า