เลขที่ข่าว:00122

วันที่:19/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)


          ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) สำหรับโรงพยาบาลปากช่องนานา  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดและข้อคิดเห็นรูปแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)  โดยสามารถเสนอรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเตอมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  044 - 311856  ต่อ 407  เบอร์มือถือ 080-05001610  ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563  ในเวลาราชการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย