เลขที่ข่าว:00124

วันที่: 21/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


       จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รายการไหมผ่าตัด จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย