เลขที่ข่าว:00125

วันที่:21/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 168 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


         จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 168 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย