เลขที่ข่าว:00127

วันที่:26/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


     ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อ  ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
     จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่ เป็น หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ซีสเท็มส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ