เลขที่ข่าว:00129

วันที่:02/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


                  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ