เลขที่ข่าว:00149

วันที่:23/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)


        ตามประกาศ โรงพยาบาลปากช่องนานา เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการร่วมเสนอการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.ซี.วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้