เลขที่ข่าว:0081

วันที่:16/12/2562ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนร่วมการต่อรองราคารายการวัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์


โรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ร่วมการต่อรองราคารายการวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยขอเชิญร่วมการต่อรองราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลาา 13.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย