เลขที่ข่าว:0082

วันที่:20/12/2562ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อออกซิเจนเหลว  จำนวน  150,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อออกซิเจนเหลว  จำนวน  150,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย