เลขที่ข่าว:0083

วันที่: 20/12/2562ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย