เลขที่ข่าว:0084

วันที่:10/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม พ.ศ.2563


 ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้รับการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ นครราชสีมา เขต9 จัดสรรระดับ CUP สำหรับหน่วยบริการ
ได้จัดทำแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้