เลขที่ข่าว:0091

วันที่: 22/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการต่อรองราคารายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด


         ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ร่วมการต่อรองราคารายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นั้น 
         บัดนี้โรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศผลผู้ชนะการต่อรองราคารายการวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ตามรายละเอียดแนบท้าย