เลขที่ข่าว:0096

วันที่:22/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 9,630 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 9,630 กล่อง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ