เลขที่ข่าว:0098

วันที่:06/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือสำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์


โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด
ดังรายละเอียดแนบท้าย