เลขที่ข่าว:0099

วันที่:27/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ตามเอกสารแนบ