เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0055 20/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 60 20190620153155.pdf
0054 21/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 36 20190620102250.PDF
0053 18/06/2562 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 20 20190618134030.PDF
0052 12/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 36 20190612092511.PDF
0051 07/06/2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ นางเอมอร พันธุ์สมบัติ 13 20190607160202.PDF
0050 07/06/2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวปิยวรรณ หมื่นแสน 13 20190607155918.PDF
0049 31/05/2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 73 20190604091255.PDF
0048 31/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 86 20190531150058.PDF
0047 30/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 125 20190530180745.PDF
0046 30/05/2562 ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 66 20190530164912.PDF

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า