เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00122 30/3/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 30 20200401094308.pdf
00121 31/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 35 20200331090547.pdf
00120 23/3/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 51 20200323135749.pdf
00119 20/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 20200323095833.pdf
00118 17/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 75 20200317141545.pdf
00117 13/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 55 20200313103505.pdf
00116 28/02/2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 129 20200228111548.pdf
00115 18/02/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 50 20200218092554.pdf
00114 17/02/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 103 20200218091636.pdf
00113 14/02/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 162 20200213154234.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า