เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0068 19/08/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 1 20190820164347.pdf
0067 19/08/2562 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 20 20190819082408.pdf
0066 08/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 28 20190808193234.pdf
0065 31/07/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายรัฐธนินท์ โพธิโยธิน 18 20190731193307.pdf
0064 31/07/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายวัชรา จันทร์เขียว 17 20190731193139.pdf
0063 31/07/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 47 20190805191000.pdf
0062 30/07/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 59 20190730142901.pdf
0061 30/07/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 71 20190730105730.pdf
0060 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 42 20190726172202.pdf
0059 12/07/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 193 20190712104122.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า