เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00109 22/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) 17 20200123093028.pdf
00108 20/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 28 20200120105222.pdf
00107 20/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 37 20200120105146.pdf
00106 17/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563 29 20200116160730.pdf
00105 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 38 20200113190828.pdf
00104 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 45 20200113190732.pdf
00103 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 54 20200113190709.pdf
00102 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 68 20200102084258.pdf
00101 26/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 106 20191227083337.pdf
00100 25/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 42 20191226163526.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า