เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00128 19/06/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาววาสนา พูนศรี 22 20200619111154.pdf
00127 19/06/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 38 20200619110534.pdf
00126 24/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 163 20200424134710.pdf
00125 14/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 70 20200415142911.pdf
00124 14/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล 111 20200414154828.pdf
00123 10/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 144 20200410091105.pdf
00122 30/3/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 101 20200401094308.pdf
00121 31/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 102 20200331090547.pdf
00120 23/3/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 108 20200323135749.pdf
00119 20/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 105 20200323095833.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า