เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0082 15/10/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) 3 20191016093208.pdf
0081 25/09/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 30 20190930112836.pdf
0080 25/09/2562 เรื่อง ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม 33 20190925181830.pdf
0079 24/9/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 25 20190924170202.pdf
0078 23/09/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นางสาววชิรา ตระสินธุ์ 9 20190923104659.pdf
0077 20/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 27 20190920095157.pdf
0076 19/09/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 64 20190919091017.pdf
0075 13/09/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 31 20190917084136.pdf
0074 9-9-62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 40 20190909100547.pdf
0073 30/08/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายราเมศ คูสกุล 23 20190903085551.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า