เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00126 24/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 118 20200424134710.pdf
00125 14/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 50 20200415142911.pdf
00124 14/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล 82 20200414154828.pdf
00123 10/04/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 112 20200410091105.pdf
00122 30/3/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 81 20200401094308.pdf
00121 31/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 20200331090547.pdf
00120 23/3/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 89 20200323135749.pdf
00119 20/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 20200323095833.pdf
00118 17/03/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 101 20200317141545.pdf
00117 13/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 77 20200313103505.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า