เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00116 28/02/2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 159 20200228111548.pdf
00115 18/02/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 66 20200218092554.pdf
00114 17/02/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 126 20200218091636.pdf
00113 14/02/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 191 20200213154234.pdf
00112 13/02/2563 ประกาศผลการตัดสิน ร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลปากช่องนานา ปี2563 151 20200213092943.pdf
00111 07/02/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 157 20200207094448.pdf
00110 21/1/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำแหน่ง 68 20200130151113.pdf
00109 22/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) 184 20200313144658.pdf
00108 20/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 110 20200120105222.pdf
00107 20/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 94 20200120105146.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า