เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00106 17/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563 91 20200116160730.pdf
00105 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 109 20200113190828.pdf
00104 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 104 20200113190732.pdf
00103 13/1/2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 101 20200113190709.pdf
00102 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 103 20200102084258.pdf
00101 26/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 152 20191227083337.pdf
00100 25/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 71 20191226163526.pdf
0099 25/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 111 20191227100805.pdf
0098 25/12/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 60 20191225152630.pdf
0097 25/12/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 68 20200306162443.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า