เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0096 18/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกศูนย์อาหาร รพ.ปากช่องนานา 362 20191218185258.pdf
0095 16/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 100 20191216121855.pdf
0094 13/12/2562 ประกาศรับสมัครโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 82 20191213135739.pdf
0093 11/12/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 109 20191211134636.pdf
0092 27/11/2562 ประกาศสรรหาผู้จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลปากช่องนานาปี2562 1222 20191203112956.pdf
0091 25/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 188 20191125104217.pdf
0090 25/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง การขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 77 20191125104121.pdf
0089 21/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 122 20191121150427.pdf
0088 19/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 92 20191118181112.pdf
0087 19/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 100 20191118190403.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า