เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0086 13/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 105 20191113120555.pdf
0085 12-11-62 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 98 20191112161915.pdf
0084 01/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 153 20191101163529.pdf
0083 04/11/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 120 20191101163430.pdf
0082 15/10/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) 146 20191016093208.pdf
0081 25/09/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 126 20190930112836.pdf
0080 25/09/2562 เรื่อง ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม 125 20190925181830.pdf
0079 24/9/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 113 20190924170202.pdf
0078 23/09/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นางสาววชิรา ตระสินธุ์ 76 20190923104659.pdf
0077 20/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 115 20190920095157.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า