เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0076 19/09/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 182 20190919091017.pdf
0075 13/09/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 106 20190917084136.pdf
0074 9-9-62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 128 20190909100547.pdf
0073 30/08/2562 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุลที่จะเข้าการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นายราเมศ คูสกุล 89 20190903085551.pdf
0072 29/08/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 107 20190902140036.pdf
0071 26/8/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 145 20190826095530.pdf
0070 22/08/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 166 20190822150954.pdf
0069 22/08/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 158 20190822130449.PDF
0068 19/08/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 189 20190821084653.pdf
0067 19/08/2562 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 152 20190819082408.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า