เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0056 27/6/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 220 20190628095305.PDF
0055 20/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 275 20190620153155.pdf
0054 21/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 182 20190620102250.PDF
0053 18/06/2562 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 135 20190618134030.PDF
0052 12/06/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 163 20190612092511.PDF
0051 07/06/2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ นางเอมอร พันธุ์สมบัติ 143 20190607160202.PDF
0050 07/06/2562 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวปิยวรรณ หมื่นแสน 128 20190607155918.PDF
0049 31/05/2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 171 20190604091255.PDF
0048 31/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 224 20190531150058.PDF
0047 30/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 236 20190530180745.PDF

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า